El ple municipal

El Ple està integrat per tots els regidors i és precidit per l'alcalde.

És l'òrgan de màxima significació representativa, assumeix de forma directa la representació de la col·lectivitat local i en el seu nom decideix les qüestions més importants del Govern i Administració, designa i destitueix  l'alcalde i fiscalitza la gestió de tots els òrgans municipals.

El Ple disposa de comissions, integrades pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple.


PLE MUNICIPAL 2019

 
 
 
 
 
 
 
Composició del Ple Municipal:


 

VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA (Alcalde)
PSOE
JOSEFINA ZARAGOZÁ NARANJO PSOE
FELIPE GARCÍA IBORRA PSOE
TRINIDAD MARTÍNEZ JIMÉNEZ PSOE
IVÁN CUENCA NAVARRO PSOE
CARMEN GINER ZARAGOZÁ PSOE 
FRANCISCO GÓMEZ REBOLLO PSOE
LAURA MILLÁN PALAU PSOE
MANUEL ROSALES COBO PSOE
MARIA PILAR CASTAÑO LEMOS PSOE
BENIGNO BODÓN VALIENTE PSOE
AMPARO ALAPONT CHILET PSOE
IGNACIO VENTURA GARCÍA PP
CRISTINA ANTÓN ZARAGOZÁ PP 
INMA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ PP 
RAQUEL SANCHEZ GRANDE COMPROMÍS
VALENTÍN MATEOS MAÑAS EU
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167