Ordenances

Aprovació definitiva Reglament del Consell Escolar Municipal de Silla

El Ple de l'Ajuntament de Silla, en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2014, va aprovar definitivament el Reglament del Consell Escolar Municipal de Silla. La publicació íntegra del text es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Valencia el 8 de març de 2014.

Reglament sobre utilització de les instal·lacions i dependències dels col·legis públics d'educació infantil i primària de Silla

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 29 de setembre del 2009, ha aprovat inicialment el Reglament sobre utilització de les instal·lacions i dependències dels col·legis públics d'Educació Infantil i Primària de Silla
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167