Escolarització
escolarització 17-18
ESCOLARITZACIÓ CURS 2018-2019

El passat dimecres 10 d’abril de 2018 es va composar el Consell d’Escolarització per al curs 2018-2019, designat pel Consell Escolar Municipal de Silla.

 

Amb açò, iniciem el procediment d'escolarització per al proper curs de l'alumnat que cursarà estudis d'infantil, primària, secundària i batxillerat, d'acord amb la Resolució de 26 de març de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació  Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província de València.

 

Des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Silla s’ha preparat la documentació necessària per a aquest procés, per això es convoca la xerrada informativa a les famílies de nova escolarització el dia 26 d’abril de 2018 a les 18 hores, a la Nau Jove, per a les famílies de l'alumnat nascut l'any 2015 que enguany s'incorpora a les aules d'educació infantil de 3 anys. En aquesta reunió participen els tècnics municipals junt a la regidora d'Educació i els equips directius de tots els col·legis de Silla.

 

El termini per a presentar la sol·licitud d’admissió i la documentació corresponent s'ha establert del 17 al 24 de maig de 2018 per als alumnes d’Educació Infantil i Primària i del 17 al 28 de maig de 2018 per a Educació Secundària, i s'ha de realitzar al centre que es trie com a primera opció.

 

L'alumnat que ja està escolaritzat en qualsevol centre i vol sol·licitar un canvi de centre, també ho ha de realitzar en aquest data.

 

El procés per a la transició de primària a secundària es molt similar. Al calendari adjunt estan indicades les dates a tenir en compte per al procés de matrícula en 1r d'ESO. Cal recordar que l'alumnat que decidisca no assistir al centre d'adscripció ha de sol·licitar el canvi en les dates indicades.

 

Pel que fa a la zonificació es manté la que el Consell Escolar Municipal va aprovar fa dos anys.

 

L'Ajuntament informarà de tot el procés i atendrà tots els dubtes a l'edifici de la Font de la Bàscula. Telf. 961212222


Clic ací per a més informació.
Calendari d'admissió i annexos: Clic ací


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167