Consell Escolar
educacion-global2
El Consell Escolar Municipal de Silla és l'òrgan col·legiat consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l'ensenyament de nivell no universitari per part de la comunitat local.

El Ple de  l’Ajuntament de Silla,  en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2014, va aprovar definitivament el Reglament del Consell Escolar Municipal de Silla. La publicació del text íntegre es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de València, el 8 de març de 2014.
 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167