Agenda
Portada > Serveis Municipals > Educació > Agenda > CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-2018
Calendari-Escolar
05/09/2017
CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-2018
El Consell Escolar Municipal va aprovar el calendari escolar per al curs 2017-2018.
calendari-escolar

  

Les activitats escolars del  curs acadèmic 2017-2018, s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

 

CURS 2017-2018  

Inici curs

Finalització curs

 

Educació Infantil i Primària

 

11/09/2017

 

22/06/2018

 

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

11/09/2017

 

20/06/2018

 

Formació Professional

 

11/09/2017

 

20/06/2018

Alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica.

 

21/09/2017

 

18/06/2018

Alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat.

14/09/2017

25/06/2018

 

 Formació de Persones Adultes

 

18/09/2017

 

15/06/2018

 

Ensenyances esportives reglades i artístiques

 

18/09/2017

 

13/06/2018

 

Ensenyances d’idiomes

 

02/10/2017

 

27/06/2018

    

Els períodes de vacances del curs 2017-2018 seran els següents:

 

 

Vacacions de Nadal

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos)

 

Vacacions des Pasqua

 

Del 29 de març al 9 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

 

Durant este curs escolar seran festius els dies següents:

 

-          9 d’octubre de 2017, Dia de la Comunitat Valenciana

-          12 d’octubre de 2017, Festa Nacional d’Espanya

-          1 de novembre de 2017, Festa de Tots Sants

-          6 de desembre de 2017, Dia de la Constitució

-          8 de desembre de 2017, Dia de la Inmaculada Concepció

-          19 de març de 2018, Sant Josep

-          1 de maig de 2018, Festa del Treball

El Consell Escolar Municipal de Silla, en la reunió celebrada en data 14 de juliol de 2017, va acordar aprovar proposar a l’alcaldia la consideració com a dies no lectius als Centres Educatius de la localitat de Silla, per al curs 2017-2018, els dies:

-          13 d’octubre de 2017 (divendres)

-          7 de desembre de 2017 (dijous)

-          30 d’abril de 2018 (dilluns)

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167