Ajuntament de Silla

Dades Municipals

Dades Municipals

Història

Dos factors geogràfics han estat determinats en l’evolució de Silla. Per una banda les característiques pròpies del clima i el terreny productiu. I per altra, la situació privilegiada enmig d’un encreuat de camins i la proximitat a un llac tan exuberant com l´Albufera, cantada emfàticament pels escriptors clàssics Plini, Estrabó i Tito Livio.

Aquestes condicions òptimes motivaren la presència de pobladors ocasionals des d’èpoques prehistòriques, seguint el costum de baixar de les muntanyes dels voltants on habitaven, a procurar-se pesca i cacera. No obstant això, els inicis de l´actual població només poden datar-se a partir d’època romana amb la presència d’una “villae”, una de les explotacions agràries situades en la centuriació que envoltava la Via Augusta. D’aquest assentament més estable, vinculat cronològicament a la fundació de la civitatis Valentia ( 138 a .C), tenim bastants testimonis arqueològics per la zona de l´Alter com monedes republicanes, carreus, bases i fustes de columna, pedres de molí i fragments de ceràmica, mentre que el jaciment sobre el que s’assenta la torre és posterior en el temps, concretament del segle I – II d. C. Però tal vegada, l’herència més valuosa haja estat la xarxa de recs i camins, base del futur desenvolupament agrícola, sense oblidar el significat del nom de la localitat, ja que segons la teoria dels filòlegs romanistes, Silla deriva del llatí cellae, celler o bodega; relacionant aquest topònim amb la indústria vinatera, molt important al nostre terme en l’antiguitat.

La següent fita històrica és la dominació musulmana, quan per la seua posició, Silla romania immersa en l’efervescència dels segles XI i XII, on es produïren transformacions polítiques i culturals molt importants, doncs les noves taifes de València i Dénia foren beneficiaries d’un comerç mediterrani que desenvoluparà nous mercats agraris, la producció artesana de paper, la sederia, i el refinament de les classes benestants de la Madina Balansiyya. D’aleshores, Silla encara comparteix un ampli patrimoni, podent refermar aquest llegat gràcies a la magnificència arquitectònica de la Torre amb llurs troballes arqueològiques àrabs, la trama del paisatge agrari amb la introducció de nous conreus hortolans, als assuts, aljubs i sènies (que estigueren en funcionament fins als anys cinquanta), així com la toponímia de les primeres “partides” del terme (l’Algudor, l’Amet, l’Aliaga, la Bega , etc, ) que s’han mantingut inalterables fins ara.

Geografía

Situado en la parte meridional de la comarca y en las proximidades del lago de la Albufera de Valencia.
El relieve es totalmente llano y se mantiene siempre por debajo de los 20 m de altitud, excepto en los límites con Picasent en donde hay una elevación apenas perceptible por encima de los 30m. Tiene su altura máxima en el centro de la ciudad de Silla, a 44 metros de altitud. Por su parte occidental discurre la Acequia Real del Júcar, de la que nacen las acequias para el riego, mientras que toda la mitad oriental se halla ocupada por campos de arroz y el Parque Natural de la Albufera. El suelo que forma el término municipal son depósitos aluviales que datan del Cuartenario, originados cuando la Albufera se extendía hasta el interior.2
El clima es de tipo clima mediterráneo, teniendo inviernos muy agradables y veranos muy calurosos; y suele llover en ocasiones.

Localidades limítrofes

El término municipal de Silla limita con las siguientes localidades: Picasent y Alcácer al oeste, Beniparrell y Albal al norte, la Albufera dentro del término municipal de Valencia al este, y Almusafes y Sollana al sur, todas de la provincia de Valencia.

  Galeria d'imatges
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23