Ajuntament de Silla

Silla Actualitat

15/02/18
Aquest és un esdeveniment promogut per la xarxa INSAFE / INHOPE amb el suport de la Comissió Europea.
12/02/18
Prop de 400 places d'activitats per al coneixement, millora i conservació del medi ambient a la comarca de l'Horta.
12/02/18
Grans resultats obtinguts a la competició
12/02/18
La ciutadania ha decidit com vol que es reurbanitze aquest tram de l'avinguda.
08/02/18
Obrim la bretxa digital entre generacions
06/02/18
Guanya amb l'Ajuntament de Silla i AESI un viatge a París
05/02/18
• L'alcalde, Vicente Zaragozá, i la regidora de Benestar Social, Trini Martínez, es reuneixen amb la directora general d'EIGE.
02/02/18
La iniciativa de la Regidoria de Participació té per objecte donar suport a la realització de projectes d'activitats lúdiques i intervencions de tipus sociocultural i comunitari en l'àmbit de l'animació social i cultural al municipi.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Silla, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

Ajuntament de Silla
Plaça del Poble 1, Silla, 46460
Apartat de correus 399
Tel: 96 120 01 16 - Fax: 96 121 22 23