Sol·licituds i impresos
Portada > Serveis Municipals > Atenció ciutadana > Sol·licituds i impresos > Declaració responsable per a la segona o posterior ocupació d'habitatge
Declaració responsable per a la segona o posterior ocupació d'habitatge
La presentació de la declaració responsable habilita per a ocupar un habitatge de segona o posterior ocupació sempre que s'hi aporte la documentació preceptiva.

Hem elaborat un model de certificat tècnic que acredita que l'habitatge compleix les condicions d'habitabilitat, documentació obligatòria que ha de tindre la persona titular, per si és del vostre interés. Recorde que aquest certificat ha d'anar visat pel col·legi professional o acompanyat d'una declaració responsable de tècnic/a competent.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167