Sol·licituds i impresos
Portada > Serveis Municipals > Atenció ciutadana > Sol·licituds i impresos > Declaració responsable d'obres i/o instal·lacions
Declaració responsable d'obres i/o instal·lacions
La presentació de la declaració responsable habilita per a iniciar l'execució d'obres i/o d'instal·lacions, sempre que: - NO afecten sòl no urbanitzable protegit - NO afecten el subsòl - NO afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació - Obres que NO suposen nova planta, ni ampliació, ni enderrocament
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167