Ajuntament de Silla

Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors 2021.

  01-10-2021 00:00h
  LLOC: Silla
  ENTRADA:

📢 AJUDES PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS
La Generalitat Valenciana ha iniciat el termini per a sol·licitar les ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques per a persones majors de 60 anys.

📆 Termini de presentació: fins a l’1 d’octubre de 2021.

ℹ️ Més informació al web de la Generalitat Valenciana
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1509

REQUISITS:

A) Ser major de 60 anys
B) Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat per mitjos normals.
C) Que la seua sol·licitud siga referida a elements relacionats amb necessitats d’accessibilitat i comunicació
D) Idoneïtat, estan exclosos els que signifiquen una millora de la llar/ edifici que no estiguen relacionats directament amb els impediments físics o sensorials.
E) Idoneïtat del sol·licitat per cobrir les necessitats que requereix la persona, que s’acreditaran per mitjà d’nforme mèdic i social exigit en la corresponent convocatòria.

 
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23