Agenda cultural
Portada > Actualitat > Agenda cultural > ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat per la Covid-19
Cabecera_COVID_subwebAlquiler_cas
18/11/2020
ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat per la Covid-19
El termini de presentació de sol·licituds serà de des de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la província i Tauler d'anuncis fins al 27 de novembre.

És objecte d'aquestes bases establir un règim d'ajudes per concessió directa de caràcter excepcional i singularitzat, a les persones beneficiàries que s'indiquen, amb la finalitat que es facilite una solució residencial immediata per estar afectades directa o indirectament pel Covid-19, dins de l'àmbit territorial d'aquest municipi:

- persones víctimes de violència de gènere
- persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual
- persones sense llar
- persones especialment vulnerables.

El termini de presentació de sol·licituds serà de des de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la província i Tauler d'anuncis fins al 27 de novembre.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167