Agenda cultural
Portada > Actualitat > Agenda cultural > calendari escolar per al curs 2019-2020.
Calendari-Escolar
05/09/2019
calendari escolar per al curs 2019-2020.
El Consell Escolar Municipal va aprovar el calendari escolar per al curs 2019-2020.
calendari

  

Les activitats escolars del  curs acadèmic 2019-2020, s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

 

 

CURS 2019-2020

Inici curs

Finalització curs

 

Educació Infantil i Primària

 

09/09/2019

 

18/06/2020

 

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

09/09/2019

 

16/06/2020

 

Formació Professional

 

09/09/2019

 

16/06/2020

Alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica.

 

23/09/2019

 

16/06/2020

Alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat.

16/09/2019

23/06/2020

 

Formació de Persones Adultes

 

17/09/2019

 

12/06/2020

Ensenyances esportives reglades i artístiques

 

23/09/2019

 

16/06/2020

 

Ensenyances d’idiomes

 

01/10/2019

 

24/06/2020

    

Els períodes de vacances del curs 2019-2020 seran els següents:

 

 

 

Vacacions de Nadal

Del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

 

Vacacions de Pasqua

 

Del 9 al 20 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

 

Durant este curs escolar seran festius els dies següents:

 

-          9 d’octubre de 2019, Dia de la Comunitat Valenciana

-          12 d’octubre de 2019, Festa Nacional d’Espanya

-          1 de novembre de 2019, Festa de Tots Sants

-          6 de desembre de 2019, Dia de la Constitució

-          8 de desembre de 2019, Dia de la Inmaculada Concepció

-          19 de març de 2020, Sant Josep

-          1 de maig de 2020, Festa del Treball

El Consell Escolar Municipal de Silla, va acordar aprovar proposar a l’alcaldia la consideració com a dies no lectius als Centres Educatius de la localitat de Silla, per al curs 2019-2020, els dies:

-           4 de novembre 2019

                   -          18 de març de 2020

-          20 de març de 2020 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167