Agenda cultural
Portada > Actualitat > Agenda cultural > PROGRAMA D'ATENCIÓ DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL A MENORS ESTIU 2019
cartell
13/06/2019
PROGRAMA D'ATENCIÓ DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL A MENORS ESTIU 2019
Del 13 al 20 de juny de 2019 està obert el termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda per al programa d'atenció de necessitats i inclusió social a meros (de 3 a 18 anys) i les seues famílies en el període estival i activitats complementàries de temps lliure 2019.
cartell

L'àrea de Benestar Social convoca el programa d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en el període estival 2019.

Del 13 al 20 de juny de 2019 està obert el termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda per al programa d'atenció de necessitats i inclusió social a meros (de 3 a 18 anys) i les seues famílies en el període estival i activitats complementàries de temps lliure 2019.

El Pressupost de la Generalitat inclou una partida designada al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors de 3 a 18 anys per a l'estiu 2019, dirigida a un total de 60 menors de Silla, que prèvia sol·licitud i baremació pels Serveis Socials Municiapls seran beneficiaris del Programa estiuenc per a cobrir les seues necessitats bàsiques, proporcionant-los l'alimentació i la participació en les activitats d'oci i temps lliure de forma gratuita, de dilluns a divendres, excepte festius, dels mesos de juliol i agost.

Les sol·licituds SOLS es podran RECOLLIR als SERVEIS SOCIALS (Edifici Font de la Bàscula), situat al carrer de Sant Josep, 56, en horari d'atenció al públic, de 9:00 a 14:00 hores, fins el dia 20 de juny. Les persones interessades han d'entrevistar-se prèviament amb el personal tècnic del Departament. Posteriorment, la sol·licitud s'ha de presentar a l'Oficina d'Assistència Ciutadana (Pl. del Mercat Vell) o en les formes previstes en la Llei de Procediment Administratiu, del   13 AL 20 DE JUNY 2019, juny a la documentació següent:

- Justificant d'ingressos del mes de maig de 2019 de tots els membres de la unitat familiar (nòmines, certificats de pensions, certificat del SEPE o d'altres ingressos)

- Fotografia del menor

- Fotocòpia del SIP (targeta sanitària del menor)

 

Per ser beneficiari de l'ajuda s'ha de complir els següents requisits:

- Tindre de 3 a 18 anys.

- Estar empadronat al municipi de Silla.

- No superar els ingresos mensuals de la unitat familiar en el moment de la valoració, la quantia de l'IPREM que està establerta en 537,84 €.

- Compromís d'utilització del servei durant els DOS mesos d'estiu.

IMPORTANT: LES FAMÍLIES QUE SUPEREN LA QUANTITAT ECONÒMICA D'INGRESSOS ESTABLERTA NO PODRAN ACCEDIR A LA CONDICIÓ DE BENEFICIARIS

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167